Klant: BiSC

Branche: Bibliotheken

Type case: BtC

BiSC

BiSC en Smart Connections geven innovatie binnen de bibliotheeksector een impuls

BiSC (Bibliotheek Service Centrum) faciliteert bibliotheekinnovatie in de provincie Utrecht. Bibliotheekorganisaties zijn in transitie. Het traditionele uitlenen van boeken aan leden neemt af, terwijl de maatschappelijk-educatieve dienstverlening aan een heel divers publiek snel groeit. Dat stelt nieuwe eisen aan het opbouwen en onderhouden van relaties. Want hoe bereik, boei en betrek je de Utrechtse bibliotheekbezoeker vandaag de dag? Smart Connections helpt BiSC die vraag te beantwoorden door middel van nieuwe inzichten en slimme processen. 

De maatschappelijke bibliotheek

In Nederland hebben we een zogeheten Openbaar Bibliotheekstelsel. Dat stelsel bestaat uit 150 lokale bibliotheken, 9 provinciale ondersteuningsorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek. Al die organisaties willen een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals het bevorderen van de geletterdheid en het bouwen aan meer digitale inclusie. Zo ook BiSC, de ondersteuningsorganisatie voor de provincie Utrecht. Peter van Eijk, Directeur-Bestuurder van BiSC, houdt zich al ruim dertig jaar bezig met innovatie binnen de publieke sector. “Met de klassieke dienstverlening van de bibliotheek gaat het niet goed, de uitleningen zijn gehalveerd in een paar jaar tijd,” vertelt hij, “De ontlezing en de digitalisering in ons land maken het van groot belang dat de bibliotheekbranche zich moet aanpassen aan deze ontwikkelingen. Bij BiSC geven wij die innovatie een impuls. Daarmee faciliteren wij alle bibliotheken in de provincie.”

De belangrijkste uitdagingen voor bibliotheken in Nederland staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Daarin worden drie belangrijke pijlers genoemd:  ‘het bevorderen van lezen’, ‘participatie in de informatiesamenleving’ en het ‘aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen’. Peter: “Bij BiSC is het onze kerntaak om bibliotheekorganisaties te ondersteunen bij hun missie om mensen vaardiger, creatiever en slimmer te maken. Zo dragen we bij  aan de maatschappelijke waarde van het bibliotheekwerk.” BiSC focust zich daarbij in principe op de provincie Utrecht, maar deelt haar innovaties ook met bibliotheekorganisaties over de provinciegrens. Zo kunnen bibliotheken in onder andere Noord-Brabant en Limburg ook meeleren en meedoen.

De ontlezing en de digitalisering in ons land maken het van groot belang dat de bibliotheekbranche zich moet aanpassen aan deze ontwikkelingen. Bij BiSC geven wij die innovatie een impuls. Daarmee faciliteren wij alle bibliotheken in de provincie.
Peter van Eijk, Directeur-Bestuurder

case BiSC CRM bibliotheken

Samen innoveren

Smart Connections kan zich volledig vinden in de ambities van BiSC en helpt graag mee om innovatie een impuls te geven. De afgelopen jaren is dan ook gebouwd aan een waardevol partnership waarbij samen veel geïnnoveerd wordt. Tijdens al die processen staat de bibliotheekbezoeker centraal.

Smart Connections is ooit gestart met het verkrijgen van meer inzicht in die bezoeker. Wat is de reden van een bezoek aan de bibliotheek? Wat drijft die persoon? Hoe kunnen we die beter betrekken? Tijdens die diepte-interviews zijn gesprekken gevoerd met een enorme variëteit aan mensen. Peter vertelt daarover: “Zo’n actie lijkt misschien een open deur, maar Smart Connections is de eerste partner die ik tegenkom die zoiets écht heeft gedaan. Gewoon eens op de vloer rondlopen en praten met bezoekers. Het aangaan van dat gesprek is het begin van het vergroten van je maatschappelijke relevantie.”

De belangrijkste inzichten werden vervolgens gedeeld met BiSC. “Wat mij uit die terugkoppeling vooral is bijgebleven, is de input vanuit mensen die tussen wal en schip zijn geraakt. Ik heb onderschat hoeveel verschillende redenen inwoners hebben om de bibliotheekvestigingen graag te willen bezoeken. Die ontmoetings- en verblijfsfunctie alleen al maakt dat bibliotheken als publieke voorziening een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigen,” aldus Peter.

Bieb werkt

Al die doelgroepinzichten zijn uiteindelijk gebruikt voor de propositieontwikkeling. BiSC en Smart Connections hebben samen enkele nieuwe proposities ontworpen, waaronder ‘Bieb Werkt’. Deze innovatie is gecreëerd om meer publiek, waaronder studenten, te bereiken, boeien en betrekken. Met een gratis lidmaatschap kunnen zij  in één keer alles regelen voor hun studie- of werkmoment. In de bibliotheken waar deze propositie inmiddels geïmplementeerd is, blijkt het een betekenisvol succes te zijn. Peter: “Het is geweldig als iets uitpakt zoals je het had verwacht. Deze propositie is daar een mooi voorbeeld van.”

Uiteindelijk moeten die innovaties ook vertaald worden naar werkprocessen die collega’s uitvoeren en naar nieuwe systemen. Dat is een ingrijpende verandering die niet eenvoudig is, omdat veel verschillende mensen daarmee uit de voeten moeten kunnen. “Veel medewerkers werkten voorheen bij relatiebeheer met eigen spreadsheets en soms nog met losse schriftjes,” vertelt Peter, “Ik heb al veel implementaties gedaan in mijn leven, maar het gaat gewoon nooit vanzelf. Van het veelgehoorde ‘uitrollen’ is in mijn ervaring nooit sprake. Het gaat iedere keer over mensen en processen. Je moet de verbinding zien te maken met de collega’s die de uitvoering voor hun rekening nemen. En als het dan lukt, is het hartstikke leuk!”

Wil je ook advies krijgen bij het bedenken en uitrollen van nieuwe proposities?

Let’s connect

Een wereld te winnen

Met de verschillende innovaties die BiSC de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, is inmiddels een goede ‘de facto’ standaard geïntroduceerd in de bibliotheekbranche. Maar er is volgens Peter ook nog een wereld te winnen. “We moeten nieuwe publieksgroepen blijven identificeren, binden en boeien,” vertelt hij, “Het bibliotheeknetwerk in Nederland zit niet eenvoudig in elkaar, maar daar hebben de bezoekers natuurlijk geen boodschap aan. Wij moeten een aanbod creëren wat relevant is voor de Nederlandse burger. En vervolgens een duurzame relatie met hen opbouwen die betekenisvol is.”

Smart Connections blijft BiSC ondersteunen bij die ambities. Peter kijkt tevreden terug op de samenwerking en heeft zin in de toekomst. “We slagen er samen steeds weer in om de grens op te zoeken van innovatie. Daarnaast voelt het alsof we meer zijn dan alleen ‘een ticket’. We worden voor mijn gevoel gezien als een betekenisvolle klant en dat maakt dat je samen door wil,” vertelt hij. BiSC wil actief blijven pionieren binnen de bibliotheekbranche en voorop blijven lopen als het gaat om innovatie. Peter: “Om die doelen te bereiken, hebben we een professionele partner zoals Smart Connections nodig. Zij kunnen strategisch meedenken en een doorvertaling maken naar mensen en processen. Met het ontwikkelde CRM & marketing platform hebben we samen een beginnend succes gerealiseerd. Veel bibliotheken werken er nu mee en het is een goede manier om onze proposities handen en voeten te geven. Nu is het zaak om samen een sterke roadmap te bepalen voor de toekomst.”