Emotionele binding ontstaat niet vanzelf. In deze tijd van online, webshops en smartphones vergeten we het weleens, maar om customer engagement te realiseren is menselijk contact vaak essentieel.

Wat ons werkelijk raakt zijn meestal mensen. Mensen die iets bijzonders deden. Empathisch waren. Compassie toonden. Buiten hun boekje gingen om iets voor ons te regelen of op te lossen. 

Dus als je werkelijk customer engagement wilt realiseren, kijk dan allereerst naar die plekken waar er mens-tot-mens contact is.