Als we het over klantwaarde hebben, waarover hebben we het dan? Waarde van de klant? Of waarde voor de klant?

Als bedrijf / ondernemer / marketeer / verkoper leven we van de waarde die klanten ons brengen. Daarvan worden onze salarissen en winstdelingen betaald. Daaraan meten we af hoe succesvol we zijn. De druk is dan ook groot om klantwaarde te zien als waarde van de klant. We segmenteren bijvoorbeeld naar omzetklasse, naar winstbijdrage of – heel geavanceerd – naar customer lifetime value.

Maar laten we niet vergeten dat die waarde van de klant het resultaat is van die andere klantwaarde: de waarde die wij leveren aan onze klanten. En dat die waarde veel belangrijker is voor ons succes. Want zonder waarde vóór de klant droogt de waarde ván de klant uiteindelijk op. En in een wereld die zo snel verandert als de onze kan dat opdrogen weleens sneller gaan dan je verwacht.