Wat is klantwaarde?

Klantwaarde is de waarde die een klant hecht aan ons, ons product of onze dienstverlening. Klantwaarde wordt per definitie gevormd in het hoofd van de klant en is persoonlijk en relatief. De waarde wordt niet gevormd in een vacuüm, maar is onder meer afhankelijk van het moment, de situatie en de locatie.

De waarde wordt bepaald door de gepercipieerde voordelen (benefits) die de klant ondervindt in relatie tot de kosten die hij moet investeren.

In een simpele formule: klantwaarde = gepercipieerde voordelen / (prijs + inspanning).

Hierbij zijn de voordelen zowel functioneel, bijvoorbeeld transport van A naar B, als emotioneel, bijvoorbeeld het gevoel om een bijdrage aan het milieu te leveren door per trein te gaan. De kosten zijn zowel de prijs die je betaalt, als de fysieke en emotionele inspanning die je ervoor moet leveren.

De prijs van een product is belangrijk. Maar in plaats van de prijs te verlagen kun je ook de inspanning voor de klant verlagen. Of je kunt meer voordelen bieden waardoor de klant zich aangetrokken voelt. Voordelen bestaan vooral in het hoofd van de klant. Dus hoe beter je je klant kent, hoe makkelijker het is om hem te wijzen op de voordelen die jij te bieden hebt.