Klant­­bedienings­­modellen opstellen

 
Je klantbedieningsmodel is de manier waarop je je organiseert om waarde te creëren voor je klanten. Een klantbedieningsmodel, ook wel customer service model genoemd, heeft veel te maken met je verdienmodel, maar is toch iets anders. Een verdienmodel geeft aan hoe jij geld verdient aan de waarde die je creëert voor je klanten, terwijl klantbedieningsmodellen beschrijven hoe je de beoogde customer experience gaat realiseren.

Klantbedieningsmodel en klantbedieningsconcepten

Het bedieningsmodel beschrijft de kanalen, serviceniveaus, klantinteractie en andere elementen die de klant gaat ervaren in zijn klantreis. Deze elementen noemen we klantbedieningsconcepten. Daarbij zal altijd een afweging plaatsvinden tussen kosten en baten, tussen efficiëntie en effectiviteit, tussen inzet van mensen en van digitale kanalen, tussen diepgang en snelheid, tussen gemak en veiligheid.

Heb je de juiste bedieningsmodellen?

Onder druk van marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en veranderingen in klantverwachtingen staan klantbedieningsmodellen onder druk. Organisaties doen er daarom goed aan om regelmatig hun bedieningsconcepten onder de loep te nemen en waar nodig bij te stellen. Soms is het zelfs nodig om bedieningsmodellen radicaal te veranderen.

Wij helpen graag om je bedieningsmodel te toetsen en bij te stellen. Vraag gerust een van onze customer engagement adviseurs om eens met je mee te denken. Neem contact op.

Aan de slag met de klantstrategie?

Zonder concrete klantvisie en klantstrategie is de kans redelijk groot dat je customer experience programma of CRM-project mislukt. Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben en aan de hand daarvan definieer je doelstellingen om dat grote doel te behalen. Tijdens onze workshop Klantstrategie Opstellen ga je met een strateeg aan de slag om jouw klantvisie en klantstrategie helder te krijgen.