Hoe zorg je ervoor dat je ook publiek aantrekt dat niet vanzelfsprekend naar het theater gaat? Hoe bereik je deze nieuwe doelgroep? Dit was de uitdaging waar Theater Zuidplein voor stond. Het theater wil een afspiegeling van het grootstedelijk Rotterdam in haar theater ontvangen. Hiervoor is het natuurlijk van belang dat het theater een hoge betrokkenheid heeft bij deze grote doelgroep: “Wanneer je weet wat er speelt, is het veel makkelijker om contact te maken en in te spelen op de behoeftes van potentieel publiek,” vertelt Fares Zourakhti, marketing en corporate communicatie bij Theater Zuidplein. Om alle zeilen bij te zetten ging het theater samen met Smart Connections aan de slag met een nieuwe CRM-strategie. Hieronder vind je een samenvatting van het artikel dat is gepubliceerd op Cultuurmarketing.nl.

Programmeren vanuit de vraag

Bij veel theaters staan marketing en programmering los van elkaar. Bij Theater Zuidplein zijn deze al sinds de jaren ’90 samengevoegd, destijds uniek in het cultuurlandschap. Door vanuit de vraag te programmeren en niet vanuit aanbod is ervoor gekozen om programmering onder marketing te laten vallen. De marketeer en tegelijkertijd programmeur zoekt continu naar aanbod dat past bij de doelgroepen en is daarbij zelf verantwoordelijk voor het vermarkten van de voorstellingen. “Goed luisteren zorgt ervoor dat je weet wat je klant bezighoudt. Je programmeert voorstellingen waar interesse voor is over zaken die hen bezighouden,” vertelt Zourakhti. En dat slaat aan! Het publiek herkent zich in de programmering, het aanbod, de sfeer, het eten en de prijs.

Systeem voor overzicht

Door het succesvol aanhaken van een nieuwe doelgroep, en daarmee de groei in bezoekersaantallen, zocht het theater naar een oplossing om bezoekersgedrag en -voorkeuren overzichtelijk en inzichtelijk te maken. In 2015 heeft het theater gekozen om alle data te verwerken in een nieuw CRM-systeem. Daarbij is ook een nieuwe klantcontactstrategie ontwikkeld in samenwerking met Smart Connections. Een van de eerste stappen in de nieuwe strategie was om meer inzicht te krijgen in het gedrag en profiel van de bezoekers. Hiervoor werd onder andere de eigen data van Theater Zuidplein verrijkt met de MOSAIC segmentatiemethode. Het MOSAIC model is geïntegreerd in het CRM-systeem van het theater.

CRM

Doordat bezoekers na het kopen van een kaartje gegevens achterlaten, waaronder hun postcode, straat en huisnummer, kan het CRM-systeem analyseren onder welke MOSAIC doelgroep deze bezoeker valt en worden bezoekers gesegmenteerd. Op die manier kan het theater meten of ze de juiste mensen bereiken. Dat werkt prettig voor het analyseren en sturen van marketingcampagnes en programmering, maar deze informatie kan ook gebruikt worden ter verantwoording voor subsidie en de bijhorende richtlijnen vanuit de gemeente.

Focus op herhaalbezoeken

Theater Zuidplein heeft een duurzame aanpak op het gebied van publieksbinding. Binnen de CRM-strategie ligt er een focus op het creëren van herhaalbezoek. Door profielen op te bouwen van bezoekers kan er vergelijkbaar aanbod worden geboden aan bezoekers. ‘’Met behulp van deze CRM-strategie is Theater Zuidplein in staat een divers publiek te trekken en voorstellingen te programmeren waar echt vraag naar is, ‘’ aldus Zourakhti. Het uiteindelijke doel is om alle bezoekers een persoonlijk aanbod te kunnen doen. Een doel dat Smart Connections graag helpt realiseren.

Auteur: Sanne Bekkema

wil jij ook succesvol een nieuwe doelgroep aanboren?

Elke organisatie wil groeien en het ligt voor de hand om daarvoor nieuwe doelgroepen aan te boren. Maar hoe kun je ze bereiken en succesvol overhalen om klant te worden en te blijven? Ga hiermee actief aan de slag in de workshop ‘Nieuwe doelgroep aanboren’.

Wellicht ook interessant: