De internationale beurs- en congresorganisatie RAI Amsterdam gelooft in de kracht van verbinding. Of het nu gaat om een groot congres, een dance-event of een theatervoorstelling; ze creëren een wereld vol mogelijkheden om ideeën, visies en mensen te verenigen. En nu is het tijd om dit ook te kunnen zeggen over de marketing. Hoe verenig je de marketingideeën met de visies en eigen medewerkers? Oftewel: hoe zorg je voor structuur in een nieuwe en toekomstgerichte marketingaanpak? Een ingewikkelde uitdaging die Smart Connections maar al te graag wat eenvoudiger maakt.

Van nieuw CRM-systeem tot nieuw marketingplan

RAI Amsterdam kwam in contact met Smart Connections vanwege de wens van het salesteam voor een nieuw CRM-systeem. Ruud Verduin, medeoprichter van Smart Connections: “Tijdens dit traject heb ik een aantal interne workshops gegeven. Bij deze workshops was ook Eline Deijs, Directeur Marketing & Digital, betrokken vanuit haar verantwoordelijkheid voor leadgeneratie en leadmanagement. Maar marketing is natuurlijk veel meer dan alleen leadgeneratie.”

In de gesprekken tussen Ruud en Eline die volgde, kwam er een interessante marketinguitdaging naar voren. Eline heeft voor RAI Amsterdam een marketingvisie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in een aantal pijlers waarop ze in de aankomende jaren willen vernieuwen. Eline: “De uitdaging die hierbij om de hoek kwam kijken was het aanbrengen van de structuur. Wanneer gaan we met welk onderdeel aan de slag? Wat hangt er met elkaar samen? En misschien nog wel de meest ingewikkelde uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat we de marketing én bijbehorende techniek parallel aan elkaar vernieuwen?”

Blauwdruk voor ‘next level’ marketing

Allereerst werd er een traject opgestart om de rollen en verantwoordelijkheden voor marketing te beschrijven vanuit een customer journey oogpunt (vanuit de klant). Voor dit traject werden drie doelen geformuleerd:

  1. De marketingprocessen gestructureerd in beeld krijgen
  2. Het ‘next level’ identificeren vanuit klantbehoeften en RAI-visie (klantgericht en year round)
  3. Het identificeren van wat hiervoor nodig is aan processen, informatie, technologie en mensen (helpende handjes).

Na de inventarisatie en uitwerking van de bovenstaande punten werden de ‘to do’s’ opgedeeld in afzonderlijke projecten. Ruud: “We hebben samen een plan opgezet hoe we het best op welke manier, met welke mensen en wanneer welk project kunnen uitvoeren.”

Helpende handjes

De nieuwe marketingstrategie is reeds ontwikkeld en het technische gedeelte is volop in ontwikkeling; single sign on, marketing automation, optimalisatie van de huidige applicaties en meer. “Een complex project”, vertelt Ruud. “Waar RAI Amsterdam hulp bij krijgt van projectleider Pepijn Born. Als associate vanuit Smart Connections is hij verantwoordelijk voor de architectuur van de marketingapplicaties, de implementatie van nieuwe applicaties en het begeleiden van de keuze voor leveranciers.”

Mensen en systemen op één lijn

Eline: “Marketing en techniek liggen dicht bij elkaar. Je moet de juiste applicaties op de juiste plek hebben om de marketingdoelstellingen te realiseren. Het is lastig om een partij te vinden die kennis heeft van beide zaken; mensen èn systemen. Smart Connections dacht strategisch met mij mee waardoor gemakkelijk de juiste keuzes voor applicaties, infrastructuur en marketingsystemen gemaakt konden worden.”

“Geslaagd”

Het project heeft geleid tot:

  • Een plan van aanpak voor het realiseren van de marketingvisie en ambitie
  • Een gestructureerde roadmap met alle veranderingen, initiatieven en projecten
  • Een geoptimaliseerde customer journey en customer experience
  • Een projectleider op locatie voor de technische implementaties

Eline: “Ik ervaar de samenwerking met Smart Connections als heel prettig. Ruud is zowel strategisch als technisch goed onderbouwd waardoor hij makkelijk koppelingen kan maken van de theorie naar praktijk. Daarnaast was het hele traject flexibel. We konden versnellen wanneer we dat wilden maar konden ook rust pakken wanneer dat nodig was. Het is goed dat Pepijn nog even bij ons blijft om het technische gedeelte in orde te maken. Op die manier blijven we nog in verbinding met Smart Connections.”

Geschreven door Sanne Bekkema

Heb jij ook behoefte aan structuur in de marketingactiviteiten van jouw organisatie? Of heb je vragen over onze samenwerking met RAI Amsterdam? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 030-2209796 of via ons contactformulier.

Wellicht ook interessant: