Natuur en Milieu

De vraag van de klant
“Een aantal functionarissen binnen het domein van database marketing gaan ons op korte termijn verlaten of hebben onze organisatie al verlaten. Hierdoor kunnen we op korte termijn de dagelijkse werkzaamheden niet meer uitvoeren. Bovendien willen we een nieuw emailprogramma (Clang) implementeren en effectief laten samenwerken met ons huidig CRM pakket (iFunds Manyware). Kunnen jullie ons ondersteunen om de weggevallen capaciteit op te vangen en direct de implementatie begeleiden?”

Oplossing Smart Connections 
Eén van de CRM marketeers van Smart Connections voert voor een aantal dagdelen per week zowel op locatie bij de klant als bij Smart Connections Factory de specifieke dagelijkse database werkzaamheden uit. Ook implementeren we tegelijkertijd het nieuwe emailprogramma en laten we dit zo goed mogelijk samenwerken met het aanwezige CRM pakket. Aangezien software slechts faciliterend is aan de operationele plannen zijn we ook direct gestart om verbeterde en nieuwe plannen te bedenken om donateurs beter te leren kennen en meer te betrekken. Dit hebben we o.a. gedaan door een analyse uit te voeren op het verband tussen de kenmerken die betrekking hebben op financiële- en emotionele betrokkenheid. Hieruit zijn essentiële inzichten ontstaan waardoor programma’s worden opgezet die een emotionele betrokkenheid effectief vertalen naar een financiële betrokkenheid.

De resultaten
Smart Connections heeft succesvol en efficiënt invulling gegeven aan het gat dat was ontstaan bij de database marketing activiteiten en de implementatie van de nieuwe emailtool. Bovendien heeft Smart Connections nieuwe inzichten boven tafel gehaald die succesvol ingezet gaan worden bij waardevollere fondsenwervende programma’s.

Testimonial Sandra van Kuijk, Sr. Projectleider Marketing bij Natuur & Milieu

“Smart Connections heeft ons niet alleen geholpen met de dagelijkse invulling van de werkzaamheden betreffende database marketing, maar ze voeren dit werk ook nog eens uit in de helft van de tijd die wij daarvoor nodig hadden. Bovendien zijn ze in staat om pro-actief en strategisch mee te denken en structurele verbeteringen daadwerkelijk aan te brengen en uit te voeren”

HandicapNL
Prins Bernhard Cultuurfonds
European Cultural Foundation
Smart Freight Centre
Terre des Hommes
Vogelbescherming
Liliane Fonds
Oogfonds
HGJB
Unicef
Fonds Psychische Gezondheid
ECF