TJOMMIE

Tjommie is een fondsenwervende instelling die kinderen steunt in de townships van Zuid-Afrika.

 

De vraag van de klant Het professionaliseren en automatiseren van de communicatie met onze donateurs en via content marketing onze achterban gerichter betrekken met als resultaat de fondsenwervende opbrengst verhogen. “We zien namelijk een groei in het aantal kanalen waarmee we donateurs werven, zoals bijvoorbeeld via het kom-in-actie programma op onze eigen website, crowdfunding via Pifworld. We willen de opvolging hiervan nu beter aansturen”.

 

Oplossing Smart Connections  Samen met Smart Connections hebben we gekeken via welke touchpoint donateurs met ons in contact komen. Daarna hebben we per touchpoint klantcontactprogramma’s beschreven en vertaald in concrete interactieve contactflows. Vervolgens heeft Smart Connections haar eigen CRM Marketing Platform ingezet om een centrale marketing- en donateursdatabase op te zetten die onder andere  de verschillende inkomende bronnen van data ontdubbeld. Daarnaast hebben we een evenement-aanmelding module waarmee we gemakkelijk relaties kunnen betrekken en voorzien van geautomatiseerde opvolging via e-mail. Ook zijn diverse contactprogramma’s opgezet zoals onder meer een bedank- en welkomprogramma waarin donateurs via een aantal geautomatiseerde e-mails worden betrokken bij online campagnes en een profiel wordt uitgebreid. Via online dashboards heeft Tjommie een volledig inzicht in alle fondsenwervende activiteiten.

 

De resultaten De communicatie met donateurs is efficiënter en gerichter geworden, waardoor donateurs veel beter betrokken, geboeid en gebonden kunnen worden. Leads en nieuwe donateurs worden beter en efficiënter opgevolgd met vooraf gedefinieerde contactflows. Door het complete inzicht via de online dashboards kunnen er ook betere en snellere strategische keuzes worden gemaakt.

De ervaringen van Maartje Smits, program manager Communicatie, Marketing en Fondsenwerving bij Stichting Tjommie

“Smart Connections heeft binnen korte tijd een kwalitatief goede en centrale donateursdatabase opgezet en heeft de communicatie met onze leads en donateurs geautomatiseerd en verbeterd aan de hand van campagne programma’s. Smart Connections heeft ons zowel proactief geholpen met de opzet van deze campagne programma’s als ook met de implementatie, uitvoering, beheer en doorontwikkeling.”

HandicapNL
Prins Bernhard Cultuurfonds
European Cultural Foundation
Smart Freight Centre
Terre des Hommes
Vogelbescherming
Liliane Fonds
Oogfonds
HGJB
Unicef
Fonds Psychische Gezondheid
ECF
TJOMMIE
VSO
Natuur en Milieu
Stichting JDRF Nederland
De Zonnebloem