TOPIGS NORSVIN VERBINDT MEDEWERKERS WERELDWIJD MET CRM

N

Eenduidige efficiënte werkprocessen

N

Data wereldwijd toegankelijk

N

Betere kennisdeling en samenwerking intern

N

Verbeterd inzicht in de behoeften van de klant

N

Inzicht in de resultaten van de diverse landen

Het is ons tijdens het selectieproces duidelijk geworden dat CRM niet zomaar een pakket is, maar een denkwijze die bijdraagt aan ‘customer centricity’. Hoe gaan we met onze klanten om en wat is het doel van CRM? Wat we nu bereikt hebben, hadden we niet bereikt zonder de hulp van Smart Connections. Jullie hulp is nodig geweest om onze eisen aan CRM helder te krijgen, zowel intern richting onze directie en medewerkers als extern richting de CRM-softwareleveranciers.

Bert van Meer

Manager, Topigs Norsvin

Data en kennis toegankelijk

Met het nieuwe CRM-systeem van Topigs Norsvin heeft deze internationale wereldleider in de agri-sector alle medewerkers wereldwijd met elkaar verbonden. Behalve de invoering van eenduidige efficiënte werkprocessen maakt het nieuwe CRM-systeem op termijn data overal toegankelijk en ondersteunt het kennisdeling binnen de gehele organisatie.

Onze opdrachtgever Topigs Norsvin

Topigs Norsvin, internationaal wereldspeler in de agri-sector, is actief in meer dan 50 landen. De organisatie is wereldleider in varkensfokprogramma’s. De salesorganisatie is regionaal georganiseerd vanuit lokale kantoren over de hele wereld.

De uitdaging: “to become extreme customer centric”

De aanpak

De uitdaging voor Topigs Norsvin is om volledig klant-georiënteerd te gaan werken. Hierbij is het belangrijk om wereldwijd alle medewerkers van Topigs Norsvin met elkaar te verbinden, kennis te delen en op eenzelfde manier te gaan werken. Daardoor ontstond de behoefte aan een centraal CRM-systeem dat alle landen met elkaar verbindt, waar alle klantdata bij elkaar komt en kennis kan worden gedeeld. CRM Software Advies, onderdeel van Smart Connections, begeleidde Topigs Norsvin in het selectieproces van het CRM-systeem.

Het CRM-selectieproces startte met het definiëren van CRM tijdens een scopingsessie met de directie. In de scopingsessie is bepaald wat voor Topigs Norsvin het doel is van CRM, wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen en welke hoofdprocessen dit betreft.

Vervolgens brachten we tijdens workshops de doelstellingen, de gewenste situatie en de toekomstige processen van Topigs Norsvin in kaart samen met salesmanagers uit de regio’s. Met de resultaten uit de sessie en workshops is vervolgens de blauwdruk voor de toekomstige situatie opgesteld. Aan de hand van deze blauwdruk en een wereldwijde enquête onder medewerkers heeft onze consultant de CRM requirements bepaald. Deze requirements vormden de input voor de Request for Information en de Request for Proposal.

Na beoordeling van RFI en RFP heeft Topigs Norsvin drie leveranciers uitgenodigd voor een demonstratie, waarvoor de partijen een demoscript ontvingen met de mogelijkheden van het CRM-systeem die Topigs Norsvin minimaal wilde zien. Na beoordeling van de drie demo’s zijn er twee partijen overgebleven: Salesforce en Microsoft Dynamics CRM.

Om de keuze nog beter te kunnen maken, vroeg Topigs Norsvin beide partijen om een proof of concept. De implementatiepartners van zowel Salesforce als Microsoft Dynamics CRM startten de implementatie van de CRM-software (de proof of concept) in Duitsland. Mede op basis van de  bevindingen in de proof of concept en de toekomstige mogelijkheden van cloud-based CRM-software is de keuze op Salesforce gevallen.

  • CRM definitie aan de hand van scopingsessie
  • Doelstellingen, gewenste situatie en processen in kaart
  • Opstellen blauwdruk toekomstige situatie plus requirements
  • Request for Information naar longlist
  • Request for Proposal naar shortlist
  • Begeleiding van demonstraties inclusief opstellen demoscript
  • Begeleiding proof of concept

Ook met CRM-software aan de slag? Vul je gegevens in, dan nemen we contact met je op.

7 + 7 =