WAT IS EEN PERSONA

Wat is een persona?

Een persona, ook wel aangeduid als social persona of buyer persona is een verpersoonlijking van een bestaande of potentiële klantgroep. Een persona is een fictief karakter, dat staat voor een ‘echte’ klant. Een persona wordt levendig omschreven met een naam en een persoonlijke achtergrond. Daarnaast wordt de persona geladen met informatie over houding, opinie, gedrag en wensen en behoeften ten aanzien van een bepaald product of dienst. Een persona spreekt tot de verbeelding, leidt tot herkenning en kan hulp bieden bij marketingbeslissingen.

Een buyer persona is als het ware een verzonnen ‘stand-in’ voor een grotere groep van werkelijke (potentiële) kopers, beïnvloeders of beslissers. Deze groep werkelijke klanten hebben dezelfde doelstellingen ten aanzien van een product of dienst.

Persona versus marktsegment

Een persona verschilt van een marktsegment. Bij marktsegmentatie wordt de totale doelgroep of het totale klantenbestand verdeeld in segmenten. Een segment wordt bepaald aan de hand van overeenkomsten in oordeel of gedrag. Daarin verschillen ze essentieel van klanten in een ander segment. Een persona is dan een levendige representant van één van deze segmenten. Het is mogelijk dat een segment meerdere persona’s voortbrengt, mits ze op relevante punten van elkaar verschillen.

In feite is een buyer persona een relatief eenvoudig vormgegeven manier om een gecompliceerde werkelijkheid weer te geven. Een persona creëert een levendig, tastbaar beeld van een prospect of klant, dat het voorstellings- en inlevingsvermogen kan stimuleren. Het is immers makkelijker communiceren met iemand als je daar een naam en gezicht bij hebt. Als je daarnaast informatie krijgt aangereikt over hoe zo’n persona tegen een product aankijkt, hoe hij ermee omgaat, tegen welke problemen hij aanloopt, dan geeft dit de mogelijkheid om zijn schoenen te gaan staan, je in te leven, en ook informatie in te vullen die niet direct in de persona-omschrijving wordt weergegeven. Een werkbare persona geeft uitsluitend relevante details en informatie weer. Niet teveel, want dit blokkeert, en niet te weinig, want het moet de mogelijkheid bieden je in te leven.

Wat kan je met een persona?

Personas worden veelvuldig gebruikt in een marketingomgeving (contentmarketing, customer experience design). Personas kunnen zorgen voor focus binnen een bedrijf en vergemakkelijken klantgericht(er) denken en handelen:
– Er ontstaat een gemeenschappelijk beeld van een (relevante) klant. Er kan makkelijk verwezen worden naar een bepaalde persona;
– Er kunnen prioriteiten gesteld worden: er kan nadruk gelegd worden op een buyer persona die minder investering kost, of op een persona die meer waarde oplevert voor het bedrijf;
– Aan de hand van personas kan gericht, op maat, worden geïnformeerd en gecommuniceerd. Je weet immers via welk kanalen een persona bereikt wordt en voor welke informatie of boodschap hij/zij vatbaar is;
– Aan de hand van personas kan ook gericht, op maat, worden ontworpen of ontwikkeld. Je kent immers het gebruikersgedrag en de wensen en behoeften omtrent een bepaald product of dienst;
– Personas kunnen de customer journey binnen een bedrijf doorlopen; aan de hand van touch points kunnen relevante vragen worden gesteld: hoe gaat X hier mee om?; Welk probleem komt Y hier tegen?

Hoe komen personas tot stand?

Veelal worden personas vastgesteld door middel van onderzoek (marktonderzoek, persona-onderzoek). Eerst moet worden vastgesteld wie (potentiële) gebruikers of kopers zijn. Een representatief deel van deze groep wordt geïnterviewd en/of geobserveerd, waardoor inzicht ontstaat in hun gedrag, motieven en behoeften. Deze informatie wordt geanalyseerd en geclusterd aan de hand van overeenkomsten (in gedrag, gebruik, in motieven, in behoeften, etc.). Uit clusters worden personas geformuleerd.

Op internet wordt soms het concept van persona uitgelegd als ‘de ideale klant’. Deze zou door interne medewerkers door middel van brainstormsessies vastgesteld kunnen worden. Hoewel door middel van prioritering van personas uiteraard de ideale klant (die klant die voor het bedrijf het meest oplevert) kan worden vastgesteld, is een persona niet per se de ideale klant. Personas zijn een -op een objectieve manier vastgestelde- weerspiegeling van de totale consumentenmarkt

Interessant?

Wil je meer weten over Persona’s? Of ben je benieuwd naar wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

We helpen je graag met je vraag!

Wellicht ook interessant: