Fondsenwervers en goede doelen ervaring

TJOMMIE

Tjommie is een fondsenwervende instelling die kinderen steunt in de townships van Zuid-Afrika.   De vraag van de klant Het professionaliseren en automatiseren van de communicatie met onze donateurs en via content marketing onze achterban gerichter betrekken met...

VSO

De vraag van de klant “Per jaar zenden wij tientallen vak deskundigen uit naar ontwikkelingsgebieden op verschillende terreinen zoals onderwijs en zorg. We zien echter dat dit aantal niet substantieel groeit en dat we niet voldoende grip hebben op het wervingsproces...

Natuur en Milieu

De vraag van de klant “Een aantal functionarissen binnen het domein van database marketing gaan ons op korte termijn verlaten of hebben onze organisatie al verlaten. Hierdoor kunnen we op korte termijn de dagelijkse werkzaamheden niet meer uitvoeren. Bovendien willen...

De Zonnebloem

De vraag van de klant “We zien dat het behouden van donateurs steeds belangrijker wordt. Bestaande kanalen als telemarketing en direct mail zijn hiervoor minder effectief. We willen de donateur graag centraler stellen, maar voor de uitwerking daarvan is meer nodig. We...