Disclaimer

Alle informatie die door Smart Connections wordt gecommuniceerd, is met zorg opgesteld. We zijn echter, net als jij, mensen en kunnen daarom niet helemaal garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig en actueel is.

Bij het gebruik van deze website stem je in met onderstaande bepalingen, die van toepassing zijn op alle websites, waaronder deze, van Smart Connections BV, Smart Connections Factory BV, Smart Connections Consultants BV en Smart Connections People BV, hieronder ieder afzonderlijk alsmede aangeduid met ‘Smart Connections’.

 • Op de inhoud van deze website is auteursrecht van toepassing. De inhoud is alleen bedoeld voor de geadresseerde of bezoeker. De inhoud van de website mag niet op enige manier worden gereproduceerd of gekopieerd.
 • Smart Connections draagt er zorg voor de inhoud van deze website regelmatig bij te werken of aan te vullen. Desalniettemin is Smart Connections niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • Smart Connections staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
 • Smart Connections is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website;
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 • Door het gebruik van deze website vrijwaart de gebruiker Smart Connections van aanspraken in geval van schade;
 • Smart Connections behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen;
 • Smart Connections behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Smart Connections niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van het wijzigen of beëindigen van de website;
 • Smart Connections is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • Smart Connections behoudt zich het recht om gebruikers zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens je bezoek aan de website worden algemene gegevens van je computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om je bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen.
 • De gebruiker vrijwaart Smart Connections, de werknemers van Smart Connections, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Smart Connections
T.a.v. de directie
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht
030-2209796
info@smartconnections.nl