De Zonnebloem

De vraag van de klant
“We zien dat het behouden van donateurs steeds belangrijker wordt. Bestaande kanalen als telemarketing en direct mail zijn hiervoor minder effectief. We willen de donateur graag centraler stellen, maar voor de uitwerking daarvan is meer nodig. We zoeken dan ook altijd betaalbare manieren om deze nieuwe groep donateurs op te volgen en voor lange termijn aan ons te binden.”

 

Oplossing Smart Connections 
Voor het behouden van nieuwe donateurs heeft Smart Connections drie welkomstprogramma’s van 120 dagen bedacht, ingericht en uitgevoerd. In dit programma worden nieuwe donateurs in een vooraf bepaalde frequentie van e-mails ten eerste bedankt, vervolgens geprofileerd door het stellen van korte vragen en op basis van het profiel relevant geactiveerd naar een volgend doel zoals bijvoorbeeld een upgrade, een rol als vrijwilliger of een peer-to-peer actieprogramma.

 

Gelijktijdig heeft Smart Connections aan de hand van een quick scan van de huidige situatie en een workshop van twee dagdelen alle contactmomenten en gebeurtenissen met leads en donateurs vanuit de donateur lifecycle in kaart gebracht. De meest kansrijke contactogenblikken en gebeurtenissen vanuit een fondsenwervend oogpunt hebben we vervolgens uitgewerkt in concrete contactprogramma’s om leads en donateurs te registreren, te profileren en te activeren. Om een breed draagvlak te creëren hebben alle marketing en communicatie disciplines binnen de Zonnebloem deelgenomen aan de workshop.

 

De resultaten
Honderden nieuwe donateurs zijn in een geautomatiseerd welkomstprogramma terecht gekomen waarin ze door een goede profilering en relevante opvolging beter worden betrokken bij de Zonnebloem. Daarnaast zijn vanuit de workshop nog acht contactprogramma’s bedacht en uitgewerkt die gaan zorgen voor een effectieve en efficiënte werving en behoud van donateurs.
Testimonial Frank Faassen, marketing donateurs particulier bij Nationale Vereniging De Zonnebloem.
Smart Connections heeft ons versteld doen staan van de snelheid waarmee ze de contactprogramma’s hebben opgezet, ingericht en uitgevoerd. Smart Connections heeft ons met hun gedachtegoed het inzicht gegeven hoe we daadwerkelijk in de praktijk donateurgerichter kunnen gaan werken en daarmee onze donateurs beter kunnen betrekken, boeien en binden.

Andere opdrachtgevers in deze branche

HandicapNL
Prins Bernhard Cultuurfonds
European Cultural Foundation
Smart Freight Centre
Terre des Hommes
Vogelbescherming
Liliane Fonds
Oogfonds
HGJB
Unicef
Fonds Psychische Gezondheid
ECF