WEDERKERIG ALTRUïSME

Wat is wederkerig altruïsme?

Altruïsme is, althans in de betekenis van altruïstisch klantgedrag, een vorm van gedrag waarbij een individu tijdelijk iets opoffert ten gunste van een ander. Het begrip vertoont raakvlakken met begrippen als redistributie (ongelijkwaardige wederkerigheid), reciprociteit (gelijkwaardige wederkerigheid) en het uit de speltheorie bekende prisoners dilemma, waarbij het belangrijk is om een strategie voor geven of nemen te kiezen.

De meest voorkomende vorm van altruïsme is wederkerig altruïsme of in het Engels reciprocal altruism, waarbij we goed doen omdat we verwachten er iets voor terug te krijgen. Als je iemand een gunst verleent, dan zal hij geneigd zijn om jou in de toekomst ook een dienst te bewijzen. In gewoon Nederlands kennen we dat als ‘voor wat hoort wat’. De straf voor het niet meespelen van dit sociale spel is dat de samenwerking wordt beëindigd.

Dit geldt niet alleen tussen twee individuen maar ook tussen leden van een grotere groep: de wederkerige gunst kan ook van een ander groepslid komen. De sociale norm binnen de groep is dan dat je een ander belangeloos helpt. Bijvoorbeeld door op te staan voor een oudere in de bus of door een klant met weinig boodschappen voor te laten gaan in de supermarkt.

De basis voor wederkerig altruïsme is vertrouwen en bovendien geldt de voorwaarde dat de betrokkenen elkaar meerdere malen zullen ontmoeten. Anders zou de verleiding om er misbruik van te maken weleens te groot kunnen worden.

Binnen social CRM zien we echter dat geefgedrag zonder er iets terug voor te verlangen ook speelt in grote groepen waarbij de andere leden van de groep niet persoonlijk bekend zijn. Toch doneren individuele deelnemers informatie, tijd, kennis en geld. Een interessant fenomeen waar marketeers ook gebruik van kunnen maken door in te spelen op de motieven voor altruïsme:

 

  • Verwantschapsaltruïsme: het beschermen of bevorderen van individuen die tot dezelfde familie of groep behoren;
  • Reputatiealtruïsme: het versterken van de eigen reputatie;
  • Superioriteitsaltruïsme: het demonstreren van de eigen superioriteit door te geven zonder er iets terug voor te verlangen;
  • Wederkerig altruïsme: het geven vanuit de behoefte er in een later stadium voor gecompenseerd te worden.

Interessant?

Wil je meer weten over wederkerig altruïsme? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

We helpen je graag met je vraag!

Wellicht ook interessant: